1. Homepage
  2. /
  3. Příležitosti
  4. /
  5. Akce
  6. /
  7. Panelová diskuze - Jak změnit systém vzdělávání ve veřejné správě a neziskových organizací: dialog mezi 4 světy

Panelová diskuze - Jak změnit systém vzdělávání ve veřejné správě a neziskových organizací: dialog mezi 4 světy

Konstruktivní dialog mezi 4 světy pro lepší vzdělávání a změnu stávajícího systému.

Zástupci 4 světů - technologií, neziskovek, komerce a státu společně proberou, jak ovlivňují vzdělávání úředníků a neziskových organizací:

Veřejná sféra* potřebuje procházet transformací, aby efektivně využíval moderní technologie. Tato transformace se netýká pouze osvojení digitálních nástrojů, ale i změn v celé struktuře, včetně strategického myšlení, měření pokroku, porozumění cílovým skupinám a designu služeb pro občany.

Diskuse se zaměří na identifikaci bariér a výzev, které brání efektivnímu vzdělávání a plnému využití potenciálu technologií ve veřejné sféře*.

*Veřejnou sférou máme na mysli státní správu a samosprávu, neziskové organizace, univerzity a média.

Našim cílem je vytvořit prostor pro konstruktivní dialog a spolupráci mezi těmito odlišnými světy, abychom přispěli k lepšímu vzdělávání a transformaci současného systému.

Témata panelové diskuze:

  • Jak vnímají jednotlivé světy bariéry ve vzdělávání?
  • Jaká potenciální řešení mohou existovat?
  • Jak mohou tyto světy spolupracovat na překonání vzdělávacích výzev?

Diskusi moderuje Ondřej Čejka.

Připojte se k nám a buďte součástí konstruktivního dialogu o budoucnosti vzdělávání a inovací v naší společnosti! 

Panelovou diskusi spolupořádáme s Úřadem vlády v rámci Týdne pro Digitální Česko.

Projekt
Česko.Digital
Datum konání
út 21. 11. 09:30
Délka akce
60 minut
Zaregistruj se!

Další akce

Všechny akce
Google Meet

Gamifikace a její využití – Buzzword, pomocník, nebo obojí?

Gamifikace prakticky. Ve třech případových studiích od tří zkušených expertek.

Detail akce
Google Meet

Komunitní hodinka - co se děje v Česko.Digital #3

Pravidelná čtvrtletní setkání pro všechny, co zajímá dění v Česko.Digital, chtějí si poslechnout novinky z aktuálních projektů nebo se podělit s ostatními o zajímavá témata.

Detail akce
Google Meet

Showcase #3 Digitální inkluze

Pojď si poslechnout, co se momentálně na projektu děje. Vítáme veřejnost, partnery, dobrovolníky i tvoje známé a kamarády!

Detail akce