1. Homepage
  2. /
  3. Partneři
  4. /
  5. Staňte se partnerem

Změňme spolu Česko k lepšímu

Technologiím se v Česku daří. Máme kvalitní technické univerzity, vznikly u nás velmi úspěšné technologické firmy známé po celém světě – Avast, Seznam nebo Satoshi Labs. A přesto jsme svědky těchto případů…

Lidé v nouzi sice mohou získat podporu, ale neví jak. Čekají měsíce, úřady s nimi vůbec nekomunikuji. Nemají často ani na jídlo.

Čtyřicátník v kapuci vysvětluje, že na úřad práce přišel v září, kdy mu doporučili, aby si o příspěvek na bydlení zažádal online. A od té doby čeká. „Plyn a energie mi od ledna stouply o dva a půl tisíce korun. Nově mám platit šest a půl tisíce,“ říká muž, a raději se proto rozhodl hned po Novém roce vydat na úřad, aby se zeptal, co se s jeho žádostí děje.

Samoživitelka Zuzana vysvětluje, že se k ní dostala pouze informace, že její žádost o dávku zpracovává „metodik“. Nerozumí ale tomu, jestli je potřeba něco doložit, nebo je dávka schválená, případně kdy bude vyplacená.

Online žádost jsem zkoušela a nikdo se mi neozval.

Zuzana P. pro Seznam Zprávy (leden 2023)

Katastrofální stav dětské psychiatrie má zlepšit telemedicína. Psychiatrům je ale v průmětu 64 let.

„Nejbližší termín za 5 měsíců,“ tak často vypadá odpověď rodičům, kteří akutně shání dětskou psychiatrickou pomoc. Nedávné objevy v telemedicíně by mohly díky digitálním technologiím vyřešit dlouholetý problém českého zdravotnictví. Jenže drtivá většina našich dětských psychiatrů patři mezi seniory, kteří s technologiemi neumí, nerozumí jim nebo se jich dokonce bojí.

I kdyby byli psychiatři mladší a digitálně gramotní, zavádění telemedicíny provází řada zmatků a budeme si na ni muset ještě dlouho počkat.

Zdravotnický deník, 2023

495 milionů korun šlo během pandemie na informační podporu, která podle analýzy nebyla využita. Vytvořené řešení se už nepoužije.

NKÚ také upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví (MZd) nezapracovalo nově vytvořenou informační podporu do Pandemického plánu ČR ani do informační koncepce MZd. Existuje tak reálná možnost, že navzdory vynaloženým penězům nebude systém služeb Chytrá karanténa využíván při budoucích epidemiích.

„Teď se musíme zaměřit na to, aby vynaložené peníze nepřišly vniveč a aby se s vytvořenou infrastrukturou dál pracovalo. Bylo by velkou chybou, kdyby se stát za čas dostal do podobné situace jako teď a my bychom zjistili, že věci opět nejsou připravené a jsme znovu na začátku,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

387 milionů korun stál systém chytré karantény, která nefungovala.

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, 2022


Brzdí nás to všechny. Od jednotlivce přes firmy až po celý stát.

Zastarávání v oblasti digitálních technologií má negativní vliv na celou společnost. Zvyšující se digitální propast způsobuje sociální problémy, snižuje konkurenceschopnost firem, brzdí pokrok státního aparátu.

Nesrozumitelnost procesů ve veřejné sféře a nevyužití digitálních technologií zpomaluje celou společnost.

Pokud s tím něco neuděláme, budeme dál zaostávat.

Skrz 1 a 0 měníme Česko k lepšímu

Říkali nám, že jsme naivní. My ale už roky dokazujeme, že změna je možná. Trpělivě krok po kroku učíme neziskové organizace a státní správu, jak využívat digitální technologie.

Jádrem komunity je 6000+ expertních dobrovolníků a dobrovolnic. Ti do komunity přináší to nejcennější – svůj čas a také svou expertízu, typicky v oblastech softwarového vývoje, produktového designu nebo projektového řízení. Díky jejich propojení v komunitě vznikají veřejně prospěšná řešení v podobě open source digitálních produktů.

V pandemii i na začátku války Česko.Digital pomohlo v těch největších krizích

Covid portál

Informace o vládních opatřeních v pandemii přehledně na jednom místě pro občany Česka.

Dopad: 250 000+ lidí navštívilo portál prvních 48 hodin jeho provozu

Stojíme za Ukrajinou

Informační rozcestník, který vznikl takřka přes víkend, nabídl desítky návodů, jak pomoc nabídnout či získat.

Dopad: téměř 800 000 lidí navštívilo rozcestník do 3 dnů od vypuknutí války

Dáme roušky

Komunitní mapa roušek, která v kritický moment pandemie covid-19 umožnila získat klíčovou ochrannou pomůcku.

Dopad: 600 000+ roušek se předalo díky online komunitní mapě

Movapp

Do 3 dnů od vypuknutí války nabídla aplikace řešení, jak usnadnit komunikaci mezi Čechy a Ukrajinci.

Dopad: 12 000+ uživatelů si už stáhlo aplikaci do mobilu

20+ digitálních řešení

vytvořených v komunitě

6000+ dobrovolníků

registrovaných v komunitě

252 000+ hodin

dobrovolnické práce

4 000 000+ lidí

oslovila naše digitální řešení


Na začátku nadšenci do technologií. Po 4 letech respektovaným partnerem pro úředníky i politiky.

Jsme zástupci občanské společnosti v Radě vlády pro informační společnost (RVIS)

Rada je stálý řídicí, poradní, iniciační a koordinační orgán vlády Česka pro rozvoj digitálních služeb ve veřejné správě, jsme součástí předsednictva jako jediní zástupci akademické sféry a občanské společnosti.

Spojili jsme neziskovky se zájmem na digitalizaci státu v jeden hlas – platforma Společně a digitálně

Platforma Společně a digitálně je společnou iniciativou deseti nevládních neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují digitální transformaci státu. Propojujeme klíčové aktéry, formulujeme doporučení, diskutujeme s politiky i veřejností.

Pomáhali jsme se vznikem Digitální informační agentury (DIA)

V Česku jsme po vzoru Velké Británie a Dánska pomohli prosadit vznik Digitální a informační agentury, která systematicky naplňuje potřeby pro digitalizaci a využívání technologií ve veřejné správě a bude ji dále svědomitě rozvíjet ve prospěch občanů Česka.

Dílčí projekty nestačí. Pokud chceme problém skutečně vyřešit, musíme na to jít systémově

Díky 4 letům práce na individuálních projektech jsme si uvědomili, že za veřejnou sféru touto cestou většinou jen „hasíme požáry“. Nechceme, aby takto hodnotné iniciativy vznikaly pouze z dobré vůle lidí, kteří na nich pracují po večerech a víkendech. Chceme, aby s nimi veřejná sféra dokázala přicházet sama, strategicky, a práce dobrovolníků nebyla tolik potřebná.

Povedlo se nám vytvořit unikátní propojení expertů z firem, státní správy a neziskových organizací, díky čemuž máme komplexní pohled na to, jak systém veřejné správy funguje. Máme za sebou stovky hodin rozhovorů s různými organizacemi o tom, jaké jsou hlavní bariéry při využití digitálních technologií. To vše nás přivedlo k definici problému:

Problém

Veřejná sféra* neumí využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a zhoršuje tak podmínky pro život lidí v České republice.

*Veřejnou sférou máme na mysli všechny aktéry české společnosti, kteří tímto problémem trpí: státní správa a samospráva, neziskové organizace, univerzity a média.

Neděje se to jen tak. Známe všechny bariéry.

Z dlouhodobé zkušenosti, z dat a průzkumů z Česka i zahraničí jsme identifikovali 4 hlavní bariéry veřejné sféry: chybí sdílená vize, informace, kompetence a finance.


01

Chybí sdílená vize

Sdílená vize znamená, že lidé ve veřejné správě i mimo ni mají společnou představu o tom, kam společně směřují a čeho chtějí dosáhnout. Je to jako mapa, která ukazuje, kudy chceme jít a jaké jsou cíle naší cesty. Pokud máme jasnou sdílenou vizi, víme, co máme dělat a proč to děláme, což nás motivuje a inspiruje.

Chybějící sdílená vize potom vede k nedorozuměním, neshodám a rozdílným zájmům, což zpomaluje nebo dokonce zastavuje řešení. Také často vede k neefektivnímu využití peněz a času, protože organizace nemusí být jasně informována o tom, co se od ní očekává. A konečně nedostatek sdílené vize ovlivňuje také motivaci lidí a organizací, kteří nemají jasnou představu o tom, jaký je smysl a cíl jejich práce.

Náš průzkum potvrdil hypotézu, že v Česku chybí sdílená vize, jak využívat digitální technologie ve veřejné správě. Bez jasně definovaného a sdíleného směřování, například ve formě vize, se jen těžko něco změní.

Abychom dosáhli našich ambicí, vláda musí mít společnou vizi, která vychází z potřeb našich uživatelů. To znamená, že je potřeba prolomit resortismus a přemýšlet o službách z pohledu lidí, kteří je využívají.

Oliver Dowden, Ministr pro implementaci, Spojené království


02

Chybí informace

Mít všechny potřebné informace znamená mít jednoduše dostupná a relevantní data, znalosti k interpretaci dat a jejich praktickému použití. Dostupnými daty myslíme výstupy z výzkumů, srozumitelné analýzy dat a příklady dobré praxe z Česka i zahraničí, které pomohou v informovaném rozhodování. Všechny potřebné informace musí být jednoduše dostupné a otevřené všem bez omezení.

Bez přístupu k aktuálním informacím o nových technologiích a jejich potenciálních přínosech si lidé – ať už úředníci, politici nebo občané – často ani neuvědomují možnosti, které existují. To je potom promarněná příležitost ke zlepšení efektivity, snížení nákladů a poskytování lepších služeb všem.

Když organizace veřejné sféry postrádají informace o potenciálu technologií, neumí adekvátně plánovat jejich praktické nasazení a používání. To vede k problémům, jako jsou nedostatečné školení, nedostatečné zdroje a špatná integrace se stávajícími systémy – ve výsledku jde o další špatnou zkušenost s technologií a další odpor ke změně.

Ve světě, kde ve znalostech spočívá síla, může být nedostatek informací překážkou pokroku, růstu i rozvoje.

Mariana Mazzucato, Profesorka ekonomie na University College London


03

Chybí kompetence

V kontextu technologií ve veřejném sektoru se kompetencemi rozumí znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou pro lidi nezbytné k efektivnímu využívání a řízení technologií při jejich práci. To zahrnuje řadu kompetencí, jako jsou technické dovednosti související s hardwarem a softwarem, stejně jako širší dovednosti související se strategickým uvažováním, analýzou dat, řízením projektů, komunikací.

Pokud lidem ve veřejném sektoru chybí potřebné kompetence k efektivnímu využívání nových technologií, negativně to ovlivňuje jejich úspěšnou implementaci a praktické využití. To v důsledku vede k rezistenci a neschopnosti adaptovat se na změnu nebo zavádění nových nástrojů, což brání pokroku a inovaci celého veřejného sektoru.

Chybějící kompetence, respektive jejich nedostatky, ukazuje každoroční evropský index DESI (Digital Economy and Society Index), kde se Česko v roce 2022 mezi 27 členskými státy Evropské Unie řadí pod průměr na 19. místo v oblasti integrace digitálních technologií. Ve srovnání s rokem 2021 jsme si navíc pohoršili o čtyři příčky.

Digitálním kompetencím se věnuje také průzkum Českého statistického úřadu, který ovšem u úředníků vyhodnocuje jen základní dovednosti jako práce s tabulkovým nebo textovým editorem, a námi zmíněné kompetence nesleduje vůbec.

Digitální dovednosti nejsou jen o nástrojích, jsou o lidech. Digitální technologie spolu se správnou kombinací dovedností a schopností mají moc změnit způsob poskytování veřejných služeb.

Martha Lane Fox, Nezávislá členka Sněmovny lordů, kancléřka Open University a členka představenstva společnosti Twitter


04

Chybí finance

Tato příčina úzce souvisí s předcházející – veřejná sféra typicky není schopna přilákat špičkové talenty, mimo jiné kvůli neschopnosti konkurovat odměnám v komerčním sektoru. Z průzkumu „Stav IT v českém nezisku“ z roku 2021 provedeného Techsoup ČR a Nadací OSF vyplývá, že 62 % středně velkých neziskových organizací uvádí jako hlavní překážku svého rozvoje právě nedostatek finančních prostředků.

Zrychlená digitalizace by mohla České republice přinést růst produktivity vyšší až o 70 %, konstatuje poradenská společnost McKinsey ve své analýze Vzestup digitálních vyzyvatelů, Perspektiva ČR. Podle této zprávy může zrychlení digitalizace do roku 2025 přinést až 26 miliard EUR dodatečného hrubého domácího produktu (HDP), což znamená navýšení roční míry růstu HDP o téměř jeden procentní bod.

Neinvestovat do technologií je ve výsledku často nákladnější než do nich investovat.

Steve VanRoekel, Bývalý hlavní informační ředitel USA


Zaostáváme každým dnem, a to na několika frontách. Pokud nezměníme směr, kterým se technologie ubírají, bude se situace dále zhoršovat.

Bariéry, kvůli kterým Česko zaostává v efektivním používání technologií, jako chybějící vize, kompetence, informace a finance, jsou ze své podstaty velmi komplexní. Můžeme se pokoušet o jejich dílčí řešení a v oblasti kompetencí toho už mnoho děláme – ať jsou to digitální řešení s nevládními organizacemi nebo systematické vzdělávání skrz hackdays nebo webináře. Pokud však chceme být v řešení opravdu úspěšní, potřebujeme jednotlivé bariéry řešit propojeně a systematicky tak, aby proměna veřejné sféry byla trvalá a přežila více volebních období. Po důkladné rešerši a čtyřleté přímé práci i spolupráci s klíčovými aktéry na poli českých digitálních technologií věříme tomu, že je správný čas na systémovou změnu.

01 Chybí sdílená vize

02 Chybí informace

03 Chybí kompetence

04 Chybí finance

Řešíme to systémově. Máme konkrétní plán, jak na to.

Víme, že žádný systém není možné změnit jednostranně – musíme koordinovaně sjednotit dosavadní, často individuální snažení a aktivity jednotlivých hráčů v systému tak, aby kýžená změna byla dlouhodobě udržitelná.

Náš plán na období 2024–2027

Strategicky se zaměříme na 3 největší příčiny problému. Propojíme klíčové aktéry a podpoříme vznik společné vize, která odolá politickým změnám. Zpopularizujeme konkrétní příklady úspěšných digitálních řešení z Česka i ze zahraničí a vysvětlíme jejich přínos. Dodáme potřebné kompetence k efektivnímu využití digitálních technologií.

Jednotlivé aktivity na sebe navazují a propojují jak komunitu, tak i organizace a jednotlivce, kteří mají zásadní vliv na budoucí vývoj digitálních technologií v Česku.

Mapa
systémové
změny

Klíčové aktivity a milníky jsme zanesli do mapy. Prohlédněte si ji v PDF →

Nadchneme je do společné vize

Zaměříme se na klíčové aktéry české společnosti, kteří mají zásadní vliv na rozvoj digitálních technologií v Česku. Vysvětlíme jim přínos sdílené vize, která nastaví jasné směřování a umožní dělat strategicky správná rozhodnutí. Nastolíme společnou debatu klíčových aktérů, která vyústí ve sdílenou vizi, ke které se aktéři formálně zaváží, například formou memoranda.

Náš nejbližší milník: začátek roku 2024. Klíčoví aktéři v systému se shodnou na sdílené vizi využívání technologií ve veřejné sféře formou manifestu.

Inspirujeme je a dodáme potřebné informace

Poukážeme na dobré příklady praxe digitálních technologií ve veřejné sféře, které měly úctyhodný přínos. Zajistíme, že politické strany s potenciálem aspoň 5 % v parlamentních volbách budou mít ve svých programech digitální technologie. Spustíme osvětovou kampaň zaměřenou na zlepšení postojů lidí k technologiím.

Náš nejbližší milník: květen 2025. Digitální technologie jsou nedílnou součástí navrhovaných řešení problémů všech politických stran s potenciálem 5 % v parlamentních volbách v roce 2025.

Naučíme je to

Díky kombinaci podpůrných aktivit, jako jsou školicí programy pro nevládní organizace, poskytování pomoci digitálním projektům nebo školení vlastníků produktů ve veřejném sektoru, dosáhneme větší připravenosti veřejné sféry maximálně využívat digitálních technologií.

Náš nejbližší milník: září 2023. Otevíráme tréninkové programy na navyšování kompetencí pro veřejnou sféru.

Máme dobře našlápnuto. Pomozte nám to dotáhnout.

Žádaná podpora: 25 milionů Kč na rok v období 2024–2027.

Nežádáme peníze na provoz, ale na vyřešení problému. Jakmile ho vyřešíme, činnost zaměříme jinam nebo ji ukončíme.

80 % financí jde na kmenový tým, ve kterém potřebujeme kvalitní odborníky s kompetitivní odměnou ke komerčnímu prostředí.

Už víme, že pomalejší změnu lze realizovat také dobrovolnicky. Ale s financemi, například investicemi do vývoje, v kombinaci s komunitou, výrazně akcelerujeme současné aktivity a podstatnou část problému vyřešíme do 4 let.

Vaše podpora nám konkrétně pomůže

Poskytnout školení a podporu

Díky vám budeme moci poskytnout expertizu a know-how tam, kde je nejvíc potřeba – projektům a organizacím řešícím palčivé společenské problémy. Pomocí školicích programů a strategické podpory pomůžeme rozvinout dovednosti a odborné znalosti potřebné k efektivnímu využití technologií ke zlepšení jejich služeb.

Rozvíjet expertní infrastrukturu

Úspěch Česko.Digital by nebyl možný bez komunity expertů, kteří se snadno propojují s veřejným sektorem. Právě rozvoj komunity, která propojuje světy, které se potřebují, ale často si nerozumí, bude jeden z klíčových pilířů vynaložené investice. Jedná se o náklady na automatizaci procesů v komunitě, analýzu dat, správu software, pořádání akcí nebo komunikaci.

Vyvinout technické nástroje a zdroje

Vaše podpora nám pomůže vyvinout technické nástroje a zdroje, které mohou organizace veřejné sféry efektivně využít v rámci svého fungování. Bavíme se například o softwaru nebo nástrojích pro analýzu dat, které budou pro řadu organizací úplnou novinkou.

Prosadit systémovou změnu

Vaši podporu využijeme pro dlouhodobou a udržitelnou změnu, která povede k efektivnímu využívání digitálních technologií na úrovni celé společnosti. Díky advokačním aktivitám a ve spolupráci s úředníky a politiky budeme prosazovat pozitivní změny pro budoucí vývoj.

Díky efektivnímu používání technologií lepší život v Česku pro každého.

Efektivní používání technologie nám umožní jednoduché a opakované úkoly automatizovat tak, že úředníci budou mít více času na péči o lidi v nouzi a jejich individuální potřeby. Technologie usnadňuje lidem život a díky této zkušenosti bude veřejná správa umět vhodné technologie ve větším měřítku poptávat a do jejich rozvoje dlouhodobě investovat. Taková veřejná správa přináší zjednodušení práce a zkvalitnění služeb pro organizace, firmy i občany Česka – o kus lepší život v Česku pro nás všechny.


Finanční zodpovědnost

Partnerstvím s Česko.Digital podpoříte desítky projektů s dalšími nevládními organizacemi, které ročně realizujeme. Ve všem, co děláme, jsme maximálně transparentní – od bankovního účtu po postupy a zdrojové kódy u všech aplikací a řešení. Vyvíjíme pouze open-source technologie s důrazem na řešení reálného problému a uživatele, toto know-how dále šíříme mezi stovky jednotlivců i organizací.

Finanční udržitelnost

Investice do Česko.Digital je investicí do rozvoje, nikoliv do nákladů. Komunita stojí na expertním dobrovolnictví, v rámci něhož si týmy a projekty vyměňují mnohdy finančně zatěžující know-how nebo technologické nástroje. Právě neformální, přátelské prostředí vedené silnou vizí v lepší budoucnost umožňuje Česko.Digital excelovat v rychlosti, flexibilitě a škálování v dlouhém časovém horizontu.

Spolupráce ušitá na míru

Partneři a filantropové mohou mít ve financování různé preference, jako je poskytnutí jednorázového daru nebo poskytování trvalé podpory. Nabízíme řadu možností financování a jsme flexibilní ve svém přístupu; pro všechny partnery máme připravený marketingový balíček, protože na naše partnery a podporovatele jsme náležitě hrdí.

Každý svým dílem přispívá již několik let

Pojďme měnit Česko k lepšímu. Potřebuje to.

Našli jsme způsob, jak posunout celou naši společnost. Buďte s námi u toho a podpořte nás. Už 4 roky prokazujeme, jak mohou digitální technologie pomoci, vytvořili jsme automatizovaný ekosystém expertní podpory veřejné sféry a s vaší podporou ho budeme moci akcelerovat. Máme detailní plán systémové změny, jak problém dlouhodobě vyřešit. Moc rádi se s vámi sejdeme a prodiskutujeme možnosti spolupráce.

Vyžádejte si nezávazně více informací

Hledáte něco, co jste tu nenašli? Rádi vám přiblížíme naší organizaci, její fungování a plány.

Sejděte se s naším COO

Jan Kotara vede kmenový tým komunity a bude tím nejlepším, kdo zodpoví vaše otázky. Domluvte si schůzku.

Máte zájem? Jak přispět a co dál

Napište nám a domluvíme se, jak nejlépe využít vaše zdroje a kapacity, abychom společně změnili Česko k lepšímu.

Chci si to víc prostudovat