CSGOV

Rozvíjíme otevřené řešení pro vytváření flexibilních webových stránek pro obce i organizace.

O projektu

CSGOV je open source platforma postavená na Drupalu určená pro vytváření webů pro obce, příspěvkové organizace i neziskové organizace. Cílem CSGOV je ulehčit s minimálními náklady spuštění jednoduchých, ale přitom flexibilních webových stránek, které mohou být dále rozšiřovány dle potřeby.

Po technické stránce je nyní řešení již použitelné, přestože se stále vyvíjí. Cílem našeho projektu je zapracovat na designu tak, aby systém poskytoval v základu jednoduchý design s možnou propracovanější nadstavbou. V rámci projektu také plánujeme vytvořit pro instalační profil základní customizovatelný obsah. Platforma by měla odpovídat potřebám jak cílových návštěvníků webových stránek, tak těch, kteří je administrují a editují.

Na projektu spolupracujeme také s organizací Otevřená města.

Projektoví koordinátoři

Petr Illek

Anežka Müller

IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina

www.itfitness.eu - největší mezinárodní online test digitálních dovedností - letos podruhé v České republice

Detail projektu

Redesign fungování komunity Česko.Digital

Navrhujeme efektivnější systém fungování komunity Česko.Digital.

Detail projektu

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

Detail projektu