DigiSen

Podpořme zvyšování digitálních kompetencí seniorů!

O projektu

Projekt DigiSen cílí na zlepšení digitální gramotnosti seniorů a vybudování nové digitální infrastruktury pro zajištění individuálního digitálního vzdělávání pro seniory napříč celou ČR bez ohledu na bydliště seniora a tzv. digitálního asistenta.

Díky portálu a aplikaci budou moci senioři od digitálních asistentů (ajťáků) získat individuální pomoc, případně informace o tom, jak správně a bezpečně používat digitální a informační technologie. V rámci platformy by mělo být možné také získat finanční dar na využití daných služeb, přístup k vzdělávání primárně formou individuální pomoci, případně kurzů, seminářů, online materiálů.

Projekt DigiSen cílí na 2 miliony seniorů a má za cíl najít až 6 000 digitálních asistentů napříč celou Českou republikou, kteří by pomohli seniorům s jejich ICT v místě jejich bydliště.

Cíle projektu:

  1. Aktivizace seniorů
  2. Snížení osamělosti seniorů
  3. Zlepšení samostatnosti seniorů
  4. Zapojení do společenského života
  5. Zlepšení komunikace se svými blízkými a úřady
  6. Zvýšení digitální gramotnosti seniorů
  7. Mezigenerační propojení dovedností (senioři, vnoučata, studenti)

Projektoví koordinátoři

Anežka Müller

Odkazy

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

Umapa

Mapa pro ukrajinskou komunitu s důležitými informacemi a místy v novém domově

Detail projektu

Pomáhej Ukrajině

Rozvoj digitální platformy pro tržiště nabídek a poptávek pomoci Ukrajině

Detail projektu

Movapp

Naučte se základy češtiny a ukrajinštiny pro běžné životní situace

Detail projektu