1. Homepage
 2. /
 3. Projekty
 4. /
 5. Moudrá síť

Moudrá síť

Podpořme zvyšování digitálních kompetencí seniorů!

O projektu

Projekt Moudrá síť (dříve pod pracovním názvem DigiSen) cílí na zlepšení digitální gramotnosti seniorů a vybudování nové digitální infrastruktury pro zajištění individuálního digitálního vzdělávání pro seniory napříč celou ČR bez ohledu na bydliště seniora a tzv. digitálního asistenta.

Díky portálu a aplikaci budou moci senioři od digitálních asistentů (ajťáků) získat individuální pomoc, případně informace o tom, jak správně a bezpečně používat digitální a informační technologie. V rámci platformy by mělo být možné také získat finanční dar na využití daných služeb, přístup k vzdělávání primárně formou individuální pomoci, případně kurzů, seminářů, online materiálů.

Projekt Moudrá síť cílí na 2 miliony seniorů a má za cíl najít až 6 000 digitálních asistentů napříč celou Českou republikou, kteří by pomohli seniorům s jejich ICT v místě jejich bydliště.

Cíle projektu:

 1. Aktivizace seniorů
 2. Snížení osamělosti seniorů
 3. Zlepšení samostatnosti seniorů
 4. Zapojení do společenského života
 5. Zlepšení komunikace se svými blízkými a úřady
 6. Zvýšení digitální gramotnosti seniorů
 7. Mezigenerační propojení dovedností (senioři, vnoučata, studenti)

Na začátku každého projektu jsou důležitá data a ta nám zatím chybí. Proto hledáme respondenty. Máte ve svém okolí někoho nad 65 let? Pokud s ním vyplníte tento dotazník, pomůžete nám zvýšit šance na to zlepšit život řadě seniorů. Všechny odpovědi jsou anonymní a nebudou zneužity.

Projektoví koordinátoři

Anežka Müller

Odkazy

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

Umapa

Mapa pro ukrajinskou komunitu s důležitými informacemi a místy v novém domově

Detail projektu

Movapp

Naučte se základy češtiny a ukrajinštiny pro běžné životní situace

Detail projektu

Místo ve škole

Webový portál pro sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách či školkách

Detail projektu