Jehlomat

Bezpečná a rychlá likvidace injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích

O projektu

Díky Jehlomat.cz ušetříme stovky hodin administrativní práce ročně a usnadníme sdílení dat o injekčních stříkačkách ve veřejném prostoru. Online nástroj umožní bezpečnou a rychlou likvidaci injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích v kooperaci s terénními pracovníky se zapojením veřejnosti. Dostaňme jehly z ulic pryč!

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem projektu je zjednodušit a rozšířit používání existujícího nástroje Jehlomat, který využívají především terénní pracovníci neziskových organizací a zapojit tak i veřejnost.

Na co se projekt zaměřuje?

Projekt se zaměřuje na vývoj a komunikaci online aplikace, jako součásti webové stránky Jehlomat.cz. Ta poslouží nejen adiktologům k přesné lokalizaci pro jejich odstranění a vyhodnocování dat, ale i široké veřejnosti k jednoduchému hlášení nálezu odhozených injekčních stříkaček.

Jak toho chceme dosáhnout?

Projekt řešíme v třech fázach: výzkum, vývoj a kampaň v kooperaci s neziskovou organizací Magdalena o.p.s. Díky víme, jak optimalizovat web a nástroj pro hlášení a lokalizaci injekční stříkačky. Na vývoji webu a kampani se pracuje.

Projektoví koordinátoři

Jindřich Oukropec

Lucia Poláková

Tereza Polednová

Právě hledáme

Všechny volné pozice
FE vývojář/ka React

jednorázová výpomoc

Dev

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

Umapa

Mapa pro ukrajinskou komunitu s důležitými informacemi a místy v novém domově

Detail projektu

Movapp

Naučte se základy češtiny a ukrajinštiny pro běžné životní situace

Detail projektu

Místo ve škole

Webový portál pro sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách či školkách

Detail projektu