1. Homepage
  2. /
  3. Projekty
  4. /
  5. Místo ve škole

Místo ve škole

Webový portál pro sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách či školkách

O projektu

Expertní dobrovolníci pod vedením Tomáše Bederky a Jana Štefanidese, ve spolupráci s MŠMT a pedagogickou fakultou UK rozvíjí řešení na sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách a školkách.

Popis problému

Do Česka v nejnižším odhadu přijede cca 250 tis. uprchlíků. Především se bude jednat o matky s dětmi a částečně se bude jednat i o nezaopatřené děti. Tyto děti se potřebují někde vzdělávat a celkově je třeba kolem nich vytvořit podpůrnou síť od psychologů po učitele. Je třeba znát kapacity jak zařízení, kde jsou ubytováni, tak i jejich predispozice.

Vytvořit portál, který bude sloužit k propojení dat mezi různými státními subjekty. Portál se bude dělit na neveřejnou a veřejnou část, kam bude mít přístup OSPOD (=Orgán sociálně-právní ochrany dětí, hovorově „sociálka“), MŠMT a samosprávy.

Veřejná stránka bude určena pro ukrajinské rodiče, kde budou shánět volnou školu ve svém okolí.

Podobné nebo spolupracující projekty

  1. shkola.cz - databáze pro veřejnost, kde je možné zjistit, kde se nachází školy, které chtějí přijímat děti uprchlíků. Po spuštění naší databáze přestane existovat.
  2. Děti Ukrajiny – projekt jednotřídek po České republice s ukrajinskými učitelkami. Dočasné řešení, než se vymyslí celistvý systém vzdělávání.

Projektoví koordinátoři

Jan Štefanides

Tomáš Bederka

Iveta Svatosova

Alena Snelling

Odkazy

Právě hledáme

Všechny volné pozice
Backend engineer

3–5 hodin týdně

Dev

Frontend engineer

3–5 hodin týdně

Dev

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

Jehlomat

Bezpečná a rychlá likvidace injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích

Detail projektu

Safezóna

Připravujeme jednotné místo pro prevenci a včasnou pomoc při duševní nepohodě či složité životní situaci

Detail projektu

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

Detail projektu