1. Homepage
 2. /
 3. Projekty
 4. /
 5. Moudrá Síť

Moudrá Síť

Podpořme zvyšování digitálních kompetencí seniorů!

O projektu

Projekt Moudrá Síť (dříve pod pracovním názvem DigiSen) cílí na zlepšení digitální gramotnosti seniorů a vybudování nové digitální infrastruktury pro zajištění individuálního digitálního vzdělávání pro seniory napříč celou ČR bez ohledu na bydliště seniora a tzv. digitálního asistenta.

Díky této webové službě, která bude dostupná na počítači a mobilním zařízení, budou moci senioři od digitálních asistentů (ajťáků) získat individuální pomoc, případně informace o tom, jak správně a bezpečně používat digitální a informační technologie. V rámci služby by mělo být možné později mít informace o konání např. vzdělávacích akcích v blízkosti bydliště seniory (seminářů nebo kurzů), k online materiálům, které jim pomohou hledat odpovědi na jejich dotazy nebo možnost volby správy jejich zařízení na dálku.

Projekt Moudrá Síť cílí na 2 miliony seniorů a má za cíl najít až 6 000 digitálních asistentů napříč celou Českou republikou, kteří by pomohli seniorům s jejich zařízeními v místě jejich bydliště.

Cíle projektu:

 • Aktivizace seniorů
 • Snížení osamělosti seniorů
 • Zlepšení samostatnosti seniorů
 • Zapojení do společenského života
 • Zlepšení komunikace se svými blízkými a úřady
 • Zvýšení digitální gramotnosti seniorů
 • Mezigenerační propojení dovedností (senioři, vnoučata, studenti)

Na začátku každého projektu jsou důležitá data a ta nám zatím chybí. Proto hledáme respondenty. Máte ve svém okolí někoho nad 65 let? Pokud s ním vyplníte tento dotazník, pomůžete nám zvýšit šance na to zlepšit život řadě seniorů. Všechny odpovědi jsou anonymní a nebudou zneužity.

Projektoví koordinátoři

Tomáš Hubálek

Lilly Ahou Král

Anežka Müller

Leoš Literák

Lucie Poslední

Odkazy

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

Detail projektu

Společně a digitálně

Platforma neziskových organizací za digitální transformaci státu

Detail projektu

Místo ve škole

Webový portál pro sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách či školkách

Detail projektu