1. Homepage
 2. /
 3. Projekty
 4. /
 5. Nezisk.Digital (program)

Nezisk.Digital (program)

Podpořme veřejnou sféru v efektivním využívání digitálních technologií, aby mohla řešit celospolečenské problémy a tím zlepšovala podmínky pro život občanů v ČR.

O projektu

Naše společnost má velké rezervy v digitálních kompetencích. Neplatí to jen pro jednotlivé občany, ale i celé organizace, mj. v neziskovém a státním sektoru. Ty kvůli svému digitálnímu deficitu nemají možnost pomáhat tak efektivně a cíleně, jak by mohly.

Česko.Digital tento „digitální příkop“ zatím pomáhalo zahlazovat zejména u pokročilejších digitálních kompetencí díky definici a tvorbě vlastních digitálních produktů a služeb. Tuto naši službu ale ocení jen poměrně malé procento těch digitálně nejzralejších. Je třeba pomáhat i s jednoduššími kompetencemi, např. s používáním existujících digitálních nástrojů, efektivní digitální komunikací, bezpečností nebo ukládáním dat. (Pilotní akci jsme zorganizovali v říjnu 2022, kde si účastníci z řad neziskových organizací mohli v rychlosti udělat představu o základech digitální bezpečnosti).

V Česko.Digital pomáháme neziskovým organizacím identifikovat a překonat překážky, které jim brání v poskytování efektivních služeb klientům s využitím technologií, a poskytujeme první praktické kroky jak na to.

Chceme tímto směrem pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky a partnerskými neziskovými organizacemi a nabídnout sadu prakticky orientovaných služeb, které pomůžou veřejným organizacím s digitálními kompetencemi na všech úrovních od samotných základů až po vývoj digitálních produktů a služeb.

Aktuálně jsme ve výzkumné fázi (desk research, hloubkové rozhovory...) a zjišťujeme největší překážky ve využívání digitálních technologií.** Naše výstupy jsou k dalšímu použití pro rozvoj neziskových organizací**.

Pokud Vás téma zajímá, přidete se na Slacku do #run-nezisk_digital_program.

Cílem úvodní části projektu je během pomoci** 10 vybraným neziskovým organizacím z krajů **v efektivnějším využívání technologií tak, aby mohly lépe poskytovat služby svým klientům. Zkušenosti získané skrz pilotní spolupráci posléze využijeme v pomoci širšímu okruhu obdobných organizací.

 • **Máme data od 10 spolupracujících organizací ohledně (organizačních) potřeb **
 • **Máme data od 5 klientů z každé org. ohledně potřeb a očekávání v rámci spolupráce s danou organizací **
 • **Máme 10 vyškolených mentorů - dobrovolníků, kteří šíří přístup na vybrané organizace **
 • **Zpětná vazba ohledně přínosu spolupráce je 7 z 10 **
  Do budoucna (po 6 měsících od začátku naší spolupráce) máme zpětnou vazbu ohledně:
 • Větší spokojenosti klientů organizace
 • Ušetřeného času zaměstnanců spolupracující organizace

V letošním roce jsme se ucházeli a úspěšně prošli výběrem grantového řízení Operačního programu Zaměstnanost Plus (financováno Evropskou unií ), který vyhlašuje odbor realizace ESF programů pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tenhle tým vede skvělá Markéta Pěchoučková, jejich práci můžete sledovat na webu Podporujeme Inovace. Grant využíváme na rozvoj neziskových organizací formou tohoto projektu.

Projektoví koordinátoři

Veronika Quek

Romana Pokorná

Odkazy

Zapoj se

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům i pracovníkům z expertních organizací.

Máte nějaké otázky? Přečtěte sijak fungujeme

IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina

Největší a bezplatný online test digitálních dovedností.

Detail projektu

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

Detail projektu

TvojeLáska.cz

Vytvořme největší online komunitní platformu pro navazování vztahů (nejen) pro lidi s handicapem.

Detail projektu