1. Homepage
  2. /
  3. Projekty
  4. /
  5. Redesign fungování komunity Česko.Digital

Redesign fungování komunity Česko.Digital

Navrhujeme efektivnější systém fungování komunity Česko.Digital.

O projektu

Společně s týmem z Q Designers jsme od dubna do července 2023 zkoumali efektivnější cesty fungování komunity, které by mohly podpořit aktivní zapojení většího počtu dobrovolníků, rozšíření portfolia projektů a pomohly by zvýšit celkový dopad toho, co v Česko.Digital děláme.

Zaměřovali jsme se například na tyto otázky:

  • Jaké faktory přispívají a jaké naopak brání úspěšnému zapojení lidí do našich aktivit?
  • Jak systematicky organizovat, podporovat a motivovat dobrovolníky?
  • Jak efektivně propojovat profesionály, neziskovky a stát a měnit tak Česko k lepšímu?

K čemu jsme dospěli?#

Projektový tým zkoumal za účasti členů komunity a prostřednictvím analýzy materiálů a dat současný stav komunity, naše problémy a jejich příčíny. Proběhlo například 11 rozhovorů s členy a členkami kmenového týmu, 15 hloubkových rozhovorů s dobrovolnicemi a dobrovolníky, čtyři hloubkové rozhovory s experty a expertkami nebo pět ideačních workshopů, z nichž vzešly více než tři stovky nápadů. Ty se následně přetavily do 52 různých konceptů toho, jaké služby by Česko.Digital mohlo poskytovat, a tyto koncepty se opět prioritizovaly, prosívaly a upravovaly podle zpětné vazby od komunity.

Podařilo se nám identifikovat tři hlavní bariéry zapojování dobrovolníků do dění v Česko.Digital:

  • Lidé nerozumí, co konkrétně Česko.Digital je a co dělá
  • Nabídka možností zapojení neodpovídá potřebám komunity
  • Komunikační a informační kanály Česko.Digital jsou přehlcené

Krom pojmenování hlavních problémů jsme také dostali řadu doporučení, jak postupovat dál. Jedna část se dá promítnout do rychlých opatření. Mnohá z nich už zavádíme nebo plánujeme zavést v nejbližší době. Druhá část, týkající se zejména nabízených příležitostí a nástrojů, zabere víc času a práce, ale i na ní už pracujeme.

Podrobnější shrnutí projektu najdete na našem blogu.

Líbí se vám, co v Česko.Digital děláme?#

Staňte se fanoušky Česko.Digital a sdílejte aktuální příspěvky našeho projektu na sociálních sítích mezi své známé (Facebook, LinkedIN, Twitter, Instagram) nebo odebírejte newslettery.

Projektoví koordinátoři

Anežka Müller

Nikola Frollová

Vybíráme z našeho blogu

Blog Česko.Digital

Skaut, autoservis, nebo ostrůvek pozitivní deviace? S inovačním studiem Q Designers o tom, jak zvýšit dopad komunity Česko.Digital


Přečíst článek

IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina

www.itfitness.eu - největší mezinárodní online test digitálních dovedností - letos podruhé v České republice

Detail projektu

Senzor vzduchu

Komunitní řešení pro sběr environmentálních dat a podporu občanské vědy v ČR

Detail projektu

Mingly (TvojeLáska.cz)

Vytvořme největší online komunitní platformu pro navazování vztahů (nejen) pro lidi s handicapem.

Detail projektu