1. Homepage
  2. /
  3. Projekty
  4. /
  5. Voličský průkaz

Voličský průkaz

Zádost o voličský průkaz rychle, snadno, online

O projektu

Nízká volební účast nemusí být jen odrazem nezájmu potencionálních voličů. Jednou z překážek, která v konečné fázi rozhodování, zda jít volit, může být i složitost administrativního procesu volení a to zejména pokud nemůžete volit z místa, kde máte trvalé bydliště.

Proto se komunita Česko.Digital spojila s organizací Hlídač státu a společně pomohli vytvořit novou verzi formuláře pro možnost zažádat si o voličský průkaz. Cílem bylo odstranit možné bariéry při volbě mimo trvalé bydliště a zbytečně tak nesnižovat již tak nízkou volební účast do Evropského parlamentu.

Dopad#

Projekt pomohl voličům ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Podívejte se zpětně, jak vypadala dnes již neoficiální verze webové stránky: Rychlá žádost o voličský průkaz.

Projektoví koordinátoři

Lenka Kováčová

IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina

www.itfitness.eu - největší mezinárodní online test digitálních dovedností - letos podruhé v České republice

Detail projektu

Redesign fungování komunity Česko.Digital

Navrhujeme efektivnější systém fungování komunity Česko.Digital.

Detail projektu

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

Detail projektu