1. Homepage
  2. /
  3. Příležitosti
  4. /
  5. Akce
  6. /
  7. Snídej & diskutuj: Jak aktivní učení posiluje digitální kompetence veřejné správy a neziskových organizací

Snídej & diskutuj: Jak aktivní učení posiluje digitální kompetence veřejné správy a neziskových organizací

Zapojte se do diskuse o transformační síle aktivního učení ve veřejné správě a neziskových organizací.

Představíme naši případovou studii, podělíme se o osvědčené postupy a prodiskutujeme, jak můžeme všichni společně přispět ke smysluplné změně.

Tato společná snídaně je určena všem, kteří jsou zapálení pro vytváření efektivnějšího vzdělávání ve veřejné správě a neziskových organizací.

Během setkání Veronika Quek - Chief Strategy Officer - Systemic Change v Česko.Digital představí

  • výstupy našeho výzkumu týkající se bariér v oblasti digitálních kompetencí v neziskovém sektoru v České republice
  • otestovanou metodiku pilotního programu, jeho výsledky a dopad
  • doporučení pro další rozvoj podobných kurzů - jak efektivně učit
  • trendy v oblasti rozvoje a vzdělávání v neziskových organizacích a veřejné správě

Po zhruba 40 minutové prezentaci budeme mít prostor pro vzájemné sdílení know-how ostatních organizací, které se věnují vzdělávání.

Podělte se s ostatními účastníky o příklady úspěšných přístupů ke vzdělávání ve veřejném sektoru. Jelikož se všichni chybami učíme, více než vítané je i sdílení zkušeností neúspěšných snah.


V rámci projektu na téma „Rozvoj digitálních kompetencí v neziskovém sektoru v České republice” jsme si stanovili cíl zjistit, jak zvýšit digitální kompetence neziskových organizací, a přispět tak ke změně na systémové úrovni.
Chceme vytvořit udržitelnou změnu, spolupracovat s neziskovými organizacemi na řešení problémů a předávat zpětnou vazbu do systému, aby se mohl stále zlepšovat a směřovat ke změně.

Snídani spolupořádáme s Úřadem vlády v rámci Týdne pro Digitální Česko.

Další akce

Všechny akce
Google Meet

Gamifikace a její využití – Buzzword, pomocník, nebo obojí?

Gamifikace prakticky. Ve třech případových studiích od tří zkušených expertek.

Detail akce
Google Meet

Komunitní hodinka - co se děje v Česko.Digital #3

Pravidelná čtvrtletní setkání pro všechny, co zajímá dění v Česko.Digital, chtějí si poslechnout novinky z aktuálních projektů nebo se podělit s ostatními o zajímavá témata.

Detail akce
Google Meet

Showcase #3 Digitální inkluze

Pojď si poslechnout, co se momentálně na projektu děje. Vítáme veřejnost, partnery, dobrovolníky i tvoje známé a kamarády!

Detail akce